ניסיון עבור רן

תכנית הלימודים השנתית למורים, מטפלים ותלמידים מתקדמים שנה"ל 2018/9

1 - 6
מאי - אוגוסט
10:00 בבוקר - 01:00 בערב

AEDP טיפול חוויתי ממוקד רגש, חוויה, היקשרות ושינוי | ד”ר נירית אברהם

12 מפגשים בימי רביעי, 10:00-13:00 AEDP טיפול חוויתי ממוקד רגש, חוויה,היקשרות ושינוי כיצד היכרות עמוקה עם מהות הרגש ורגשות מסוימים מסייעת לעבודה הטיפולית? בקורס זה אשלב בין מונחים ...

8 - 6
מאי - אוגוסט
10:00 בבוקר - 01:00 בערב

AEDP טיפול חוויתי ממוקד רגש, חוויה, היקשרות ושינוי | ד”ר נירית אברהם

12 מפגשים בימי רביעי, 10:00-13:00 AEDP טיפול חוויתי ממוקד רגש, חוויה,היקשרות ושינוי כיצד היכרות עמוקה עם מהות הרגש ורגשות מסוימים מסייעת לעבודה הטיפולית? בקורס זה אשלב בין מונחים ...

15 - 6
מאי - אוגוסט
10:00 בבוקר - 01:00 בערב

AEDP טיפול חוויתי ממוקד רגש, חוויה, היקשרות ושינוי | ד”ר נירית אברהם

12 מפגשים בימי רביעי, 10:00-13:00 AEDP טיפול חוויתי ממוקד רגש, חוויה,היקשרות ושינוי כיצד היכרות עמוקה עם מהות הרגש ורגשות מסוימים מסייעת לעבודה הטיפולית? בקורס זה אשלב בין מונחים ...

22 - 6
מאי - ספטמבר
10:00 בבוקר - 01:00 בערב

AEDP טיפול חוויתי ממוקד רגש, חוויה, היקשרות ושינוי | ד”ר נירית אברהם

12 מפגשים בימי רביעי, 10:00-13:00 AEDP טיפול חוויתי ממוקד רגש, חוויה,היקשרות ושינוי כיצד היכרות עמוקה עם מהות הרגש ורגשות מסוימים מסייעת לעבודה הטיפולית? בקורס זה אשלב בין מונחים ...

לא נמצאו אירועים